Høreforeningen
 
Høreforeningen Roskilde lokalafdeling varetager hørehæmmedes interesser overfor lokale myndigheder I Roskilde og Lejre kommune. Afdelingens formål er at arrangere møder af kulturel, oplysende og selskabelig art på hørehæmmedes betingelser.