Plejehjem er bedre til at leve op til krav

Tilsynet blev udført på 882 plejehjem. På 7 procent af plejehjemmene fandt tilsynet alvorlige fejl og mangler og foretog et nyt besøg. Ingen af plejehjemmene fik i 2011 bedømmelsen alvorlig kritik. Lidt overraskende fandt tilsynet, at de 131 plejehjem, der i 2009 havde de bedste resultater i 2011, havde fået en del problemer. Cirka halvdelen havde nu fejl og mangler, eller i få tilfælde ligefrem alvorlige fejl og mangler.

Tilsynene stillede, som i 2010, flest krav på områderne dokumentation, håndtering af medicin og patientrettigheder. Der er behov for bedre systematik i plejehjemmenes dokumentation. Der er også fortsat behov for en indsats for korrekt medicinhåndtering. For én ud af 14 beboere var der i 2011 for eksempel ikke overensstemmelse mellem det antal tabletter, der stod på beboerens medicinskema og det antal tabletter, der var hældt op til beboeren. For medicin, som skal gives ved behov, var der fejl i mærkningen i omkring ét ud af fem tilfælde.

Der sker stadig forbedring af instrukserne, men området har fortsat nogle udfordringer. Ni ud af ti plejehjem har de instrukser, Sundhedsstyrelsen kræver, men på en fjerdedel af plejehjemmene var de ikke kendte af personalet, eller blev ikke fulgt til daglig.

Plejehjemmene er blevet bedre til at følge reglerne om information og samtykke. I 2011 var kravet om dokumentation af informeret samtykke til behandling efterlevet i 60 procent af stikprøverne, mod 49 procent i 2010.

Plejehjemmene er også blevet bedre til at efterleve retningslinjerne for hygiejne. I 2011 blev der kun stillet krav om forbedringer af hygiejnen på 9 procent af plejehjemmene.

sst.dk
Pressekontakt
Susse Maria Holst
72 22 74 00

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S
Danmark

Del på facebook
Facebook
Del på google
Google+
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn

Læs flere artikler

Login på din konto