Sundhed som fælles opgave

“Strategier for integreret” sundhedsfremme hiver tæppet væk under den KRAM baserede sundhedsfremmepolitik.

De fokuserer alt for snævert på individuel adfærd og argumenterer for at bekæmpelse af social ulighed og dårlig arbejdsmiljø skal i centrum for sundhedspolitikken.

Der er et behov for en bedre formidling af de kommunale forebyggelses- og sundhedstiltag, der adresserer social ulighed i sundhed. Kommunerne efterspørger også kvalificering af andre initiativer og metoder til at imødegå problemstillinger om social ulighed og sundhed. Og forskningsmæssigt er der et behov for at kvalificere sundhedsfremmemetoder og –perspektiver.

“Strategier for integreret sundhedsfremme” samler viden om integrerede sundhedsfremmeindsatser og reflekterer over, hvordan kommunerne i samarbejde med diverse netværk kan udforme og støtte lokale indsatser over for ulighed i sundhed efter disse erfaringer og koncepter.

Bogen omhandler de processer, tilgange og strategier, der har betydning for, at kommunal sundhedsfremme i praksis kan være en reel fælles opgave mellem borgere, professionelle, kommunale og civile aktører.

Charlotte Bech Lau er ph.d.-studerende ved Center for Sundhedsfremmeforskning. Jesper Holm er lektor ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring. John Andersen er professor i byudvikling og empowerment ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring. Betina Dybbroe er lektor, ph.d., og centerleder ved Center for Sundhedsfremmeforskning. Alle er fra Roskilde Universitet.

Strategier for integreret sundhedsfremme
Af Charlotte Bech Lau, Jesper Holm, John Andersen og Betina Dybbroe
77 sider – 85,50 kr.
ISBN: 978-87-786-7392-3
1. udgave 2012
Roskilde Universitetsforlag
Udkommer som e-bog

Del på facebook
Facebook
Del på google
Google+
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn

Læs flere artikler

Login på din konto