Stort potentiale i alger

Praktiske erfaringer med alger i Danmark fra bl.a. Roskilde, Aarhus og Aalborg Universiteter, Kalundborg Kommune, Algecenter Denmark samt Grønt Center blev fremlagt ved Algeinnovationscenter Lollands workshop den 22. november på Videncenter Råhavegård.

Resultaterne viser mulighederne og begrænsninger ved algedyrkning i vores moderne samfund; hvordan vi nu konkret kan bruge alger som et værktøj til at hjælpe med rensning af spildevand, procesvand, drænvand og gylle. Der er positive resultater alle steder, men der skal yderligere undersøgelser til, ikke mindst m.h.t. økonomien i de skitserede løsninger og opskalering af anlæggene.

Ole Tyrsted Jørgensen fra Naturstyrelsen fremlagde de kommende vandplaner. De er på jagt efter nye virkemidler og der vil blive arbejdet på at få natur og landbrugskommissionen til at interessere sig for alger og bioremediering, f.eks. som lokale ”end of pipe” løsninger. Et eksempel herpå er Onsevig Klimapark.

Algeaktørerne er enige om, at denitrifikation skal fjernes som en brugbar løsning, det er spild af ressourcer og penge, når der er holdbare algeløsninger til rådighed. Der er også positiv indstilling fra de danske algeaktører til mere samarbejde og fælles tiltag for at sikre algeløsningerne en plads på spildevandsdagsorden både i ind- og udland.

Del på facebook
Facebook
Del på google
Google+
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn

Læs flere artikler

Login på din konto