Sådan skaffer vi flere praktikpladser

PraktikPladsPrisen er givet til 50 initiativer over hele landet. Initiativerne dækker over alt lige fra et mangeårigt politisk engagement i uddannelser, til lektiehjælp, oplysningskampagne og udvikling af nye uddannelser til virksomheder, der ser uddannelse som deres bidrag til samfundet og systematisk praktikpladsopsøgende arbejde.

Meningen med prisen har været at fremhæve initiativer, der øger antallet af praktikpladser, og som får flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse på industriens område. Vi håber, at hæftet kan inspirere og motivere til, at alle dele af samfundet hjælper til med at løse udfordringen: At få praktikpladser nok, lyder det fra det tidligere formandskab for Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond, Thorkild E. Jensen og Berit Jensen. Med de to i spidsen har fonden taget initiativ til prisen, der har form af en 10 kilo tung bronzestatuette udformet af kunstneren Bjørn Nørgaard.

Prismodtagerne bidrager personligt til samfundet

Fælles for alle prismodtagere er at de på forskellig vis har gjort hvad der står i deres magt, til at bidrage til samfundet med, med lige netop det indsatsområde de befinder sig under.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini har gjort tilstrækkelige praktikpladser til en af sine kerneopgaver, hvilket praktikaftalen også vidner om. Til afslutningsarrangementet for prisen skortede det heller ikke på opfordringer til at fortsætte det gode arbejde for at øge og fastholde praktikpladser fra ministeren:

At have unge mennesker i praktik stiller ikke kun krav til den unge. Det stiller også krav til virksomhederne. Ligesom når man bliver forælder skal man sørge for masser af opmærksomhed og tålmod. Det er en kæmpe opgave, som I løser. Det skal I have en stor tak for, lød roserne fra Christine Antorini.

Hæftet er sendt til knap 1200 politikere, virksomhedsledere, tillidsrepræsentanter, erhvervsskoler, foreninger, kampagner og ildsjæle i hele landet. Det er muligt at få den tilsendt ved henvendelse til Industriens Uddannelser.

Hæftet er også tilgængeligt elektronisk på www.praktikpladsprisen.dk.

Del på facebook
Facebook
Del på google
Google+
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn

Læs flere artikler

Login på din konto