Dobbeltsporet mellem Lejre og Hvalsø

Samtidig skal vi færdiggøre de nye vejanlæg i Tølløse og Vipperød. Vi lukker banen mellem den midlertidige perron Roskilde Vest og Holbæk den 18. maj, og den 1. september åbner vi for togtrafik igen. Da bliver dobbeltsporet mellem Lejre og Hvalsø taget i brug.

Anlæg af det nye spor mellem Lejre og Hvalsø
Vi skal nu i gang med selve sporarbejdet mellem Lejre og Hvalsø. Vi har forberedt arbejdet, idet vi har lavet jordarbejdet med at bygge dæmningen op: vi har gravet en masse jord væk fra skråninger, bygget bredere banedæmninger og opbygget hele sporunderlaget med jord, grus og skærver. Alt står derfor klart til at lægge sveller, skinner og endnu et lag skærver.

Lejre
Vi ombygger Lejre Station, så sporene kommer til at ligge ved siden af hinanden med perroner udenom til hver side. Togene vil kunne køre 160 km/t på den nye bane, så man må ikke længere gå over sporene som hidtil. Derfor bygger vi en gangtunnel, så man kan komme til og fra perronerne, og kan komme via tunnelen til hver side af stationen.

Når vi skal lave den nye tunnel, kan vi ikke undgå at støje, – ikke mindst når vi skal vibrere spuns. Alle naboer til Lejre Station vil få et særskilt brev om, hvornår vi udfører særligt støjende arbejder, og hvordan arbejdet med stationsombygningen er planlagt.

Hvalsø
Også Hvalsø Station ombygger vi, så sporene kommer til at ligge ved siden af hinanden med perroner udenom til hver side. Togene vil kunne køre 160 km/t på den nye bane, så man må ikke længere gå over sporene som hidtil. Derfor bygger vi en gang og cykeltunnel, så man kan komme til og fra perronerne, og kan komme via tunnelen til hver side af stationen.

Når vi skal lave den nye tunnel, kan vi ikke undgå at støje, – ikke mindst når vi skal vibrere spuns. Alle naboer til Hvalsø Station vil få et særskilt brev om, hvornår vi udfører særligt støjende arbejder, og hvordan arbejdet med stationsombygningen er planlagt.

Tølløse
I år bygger vi det nye vejanlæg færdigt og lukker derefter den nuværende overkørsel på Tølløsevej. I forbindelse med anlægsarbejdet er vi nødt til at lukke overkørslen for vejtrafik ad to omgange:

• uge 29 til 35 arbejder vi med T-kryds mellem Tølløsevej og Jernbanevej

• uge 36 til 41 arbejder vi med krydset mellem Ny Kvarmløsevej og Gl. Kvarmløsevej
Bor du i Tølløse, får du brev om de nærmere omstændigheder ved de to spærringsperioder samt om arbejdet med det nye vejanlæg.

Vipperød
I år bygger vi det nye vejanlæg færdigt og lukker derefter den nuværende overkørsel vest for stationen. Ved den nuværende overkørsel anlægger vi en sti under banen for cyklister og fodgængere.

Undskyld vi forstyrrer
Vi beklager de gener, du kan blive udsat for som nabo til banen, som vejtrafikant eller som passager. Vi vil gøre, hvad vi kan for at minimere generne mest muligt, og vi vil informere dig så godt som muligt undervejs.

Vi håber, at alle bliver glade for den nye bane.

Kontakt og yderligere information
Du kan få yderligere information på www.banedanmark.dk/nordvestbanen.

Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at skrive til os på vores mail-adresse nordvestbanen@bane.dk.

Alle spørgsmål om trafikale forhold kan du rette til:
• DSB på kundehenv@dsb.dk (om f.eks. togbusser) Se også www.dsb.dk.
• Regionstog på kunde@regionstog.dk. Se også www.regionstog.dk.

Del på facebook
Facebook
Del på google
Google+
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn

Læs flere artikler

Login på din konto