De usynlige trusler

Det skyldes, at stoffernes skadelige effekter ikke har været tilstrækkeligt analyseret, før de er taget i brug.

Emnet er vanskeligt at forholde sig til, da kemikalierne ikke kan ses, og eksperterne udsender ofte forskelligartede og til tider modsatrettede udsagn, der gør problemstillingerne endnu mere komplicerede.

Ny bog er et indlæg i debatten om, hvordan de farligste kemikalier bliver reguleret på en langsommelig måde, der ikke tager tilstrækkelig hensyn til sundhed og miljø.

Kemikalier kan være usynlige trusler

Usynlige trusler er bygget op om 11 kemikalier, som alle er startet som succeshistorier. Kemikalierne har haft en vigtig samfundsmæssig funktion, oftest udtrykt ved gode tekniske egenskaber f.eks. stabilitet og lav brændbarhed.

Men stofferne har med tiden medført skader på miljø og mennesker, idet de har haft virkninger, som ikke har været kortlagt på forhånd.

De udvalgte kemikalier kan hver især fortælle en særlig historie om manglende indsigt i virkningerne, mangelfuld regulering eller manglende politisk vilje til regulering.

Bogens rammegrundlag

Rammen for bogen er to indledende kapitler om EU’s kemikalielovgivning og et kapitel, der beskriver den metode, som anvendes i forbindelse med risikovurdering af de enkelte kemikalier.

Industri og forbrugere repræsenterer polerne i den politiske kontrovers i hele dette felt, og midt imellem har miljømyndighederne det egentlige ansvar. De er pressede fra begge sider og har et stort arbejde med at få EU’s nye kemikalielov, REACH, til at fungere.

Om forfatteren
Jette Rank er cand. mag i kemi og biologi. I arbejdet med farlige kemikalier har hun udviklet en interesse for kemikalieregulering og de modsætningsforhold, der ofte eksisterer imellem økonomiske interesser og en præventiv kemikaliepolitik, der sikrer miljø og sundhed.

Usynlige trusler – farlige kemikalier og kemikalieregulering

Af Jette Rank
198 sider
199 kr. (vejl.)
ISBN: 978-87-786-7394-7
Roskilde Universitetsforlag (2013)

Køb bogen her

Del på facebook
Facebook
Del på google
Google+
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn

Læs flere artikler

Login på din konto