Erstatning på vej til mange Roskilde Bank-aktionærer

Det har Forbrugerombudsmanden og Finansiel Stabilitet indgået forlig om. Forliget omfatter kunder i Roskilde Bank, som har købt aktier i forbindelse med to markedsføringskampagner, der løb fra henholdsvis den 11. august 2006 til den 17. september 2006 og fra den 12. marts 2007 til den 8. april 2007.

Forliget forventes at få betydning for mange tusinde kunder, da der er udsendt breve til godt 28.000 privatkunder i de omhandlede perioder og solgt aktier for omkring 370 mio. kr.

Med forliget afslutter Forbrugerombudsmanden sin undersøgelse af den tidligere Roskilde Banks salg af egne aktier til bankens kunder i årene op til bankens sammenbrud i august 2008.

Roskilde Bank har været særligt aggresive

Forbrugerombudsmanden har i forbindelse med undersøgelsen identificeret de to markedsføringskampagner i 2006 og 2007, hvor Forbrugerombudsmanden vurderer, at Roskilde Bank har haft et særligt aggressivt salg af sine egne aktier uden at have givet tilstrækkelig rådgivning til kunderne. Det er i strid med reglerne om god skik for finansielle virksomheder.

Forbrugerombudsmanden har derfor vurderet, at Roskilde Bank, der nu er overtaget af Finansiel Stabilitet, er erstatningsansvarlig. I forbindelse med forliget tilbydes de berørte aktionærer en skønsmæssigt fastsat erstatning på 60 procent af deres nettotab.

Forbrugerombudsmanden og Finansiel Stabilitet har som en del af forligsaftalen foretaget en konkret vurdering af en række kunder, som har klaget til Forbrugerombudsmanden, Finansiel Stabilitet eller Pengeinstitutankenævnet. Nogle af disse kunder får derfor også tilbudt erstatning på 60 procent af deres nettotab, fordi de i nær sammenhæng med aktiesalgskampagnerne har været udsat for en tilsvarende aggressiv markedsføring og utilstrækkelig rådgivning.

Risiko ved køb af bankaktier

Forliget undtager bankens ledende medarbejdere, kunderådgivere og andre personer med en særlig viden omkring bankens forhold eller risikoen ved at købe aktier i Roskilde Bank.

Erstatningen på 60 procent af tabet tager blandt andet højde for den generelle risiko, der er ved at investere i bankaktier, og den merrisiko der reelt var ved at investere i Roskilde Bank-aktier i forhold til andre banker.

Finansiel Stabilitet vil i den kommende tid gennemgå alle aktiekøb i perioderne og sende tilbud ud til de kunder, der omfattes af forliget. Før den gennemgang er foretaget, vil det ikke være muligt for Finansiel Stabilitet at oplyse kunderne, om de er omfattet af forliget.

Berørte aktionærer vil modatge et brev

Aktionærer, der er omfattet af forligstilbuddet, vil modtage et brev fra Finansiel Stabilitet inden 12 uger fra forligets indgåelse. Det gælder også kunder, der har klaget til enten Forbrugerombudsmanden, Finansiel Stabilitet eller Pengeinstitutankenævnet, og som ikke omfattes af forliget – eller som kun omfattes delvist.

Forliget indebærer også, at parterne har forlænget aftalen om suspension af forældelse, så den gælder i 24 uger efter indgåelse af forligsaftalen for aktionærer, som ikke bliver tilbudt erstatning, og de, som ikke ønsker at blive omfattet af forliget.

ForbrugerombudsmandenForbrugerombudsmand Henrik Øe siger:

”Det er en sag af stor principiel betydning, som jeg med forliget sætter et endeligt punktum for. Mange af Roskilde Banks aktionærer kan nu få erstatning for de aktiekøb, der er foretaget på grundlag af bankens ensidige anbefalinger. Og det, finder jeg, er helt rimeligt.”

”Jeg har haft mulighed for at gennemgå alle relevante dokumenter i sagen, og på den baggrund synes sagen at være helt i særklasse. Roskilde Bank har efter min opfattelse udsat sine kunder for en meget aggressiv markedsføring og givet en helt utilstrækkelig rådgivning i forbindelse med aktiesalgskampagnerne. Jeg er tilfreds med, at Finansiel Stabilitet har erklæret sig enig i, at de berørte aktionærer nu skal have erstatning.”

Del på facebook
Facebook
Del på google
Google+
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn

Læs flere artikler

Login på din konto