CAPNOVA Danmarks nye investerings- og udviklingsselskab

De to fusionerende parter har siden 1990’erne investeret i innovative iværksættere med henblik på at skabe succesfulde virksomheder.

CAPNOVA er landsdækkende og samler en portefølje på 100 virksomheder, som hidtil har ligget under ØI og CAT.
Siden den statslige innovationsmiljøordning blev etableret i 1998, har ØI og CAT etableret mere end 250 nye virksomheder og formidlet investeringer på 2 mia. kr.

Virksomhederne ligger primært inden for sektorer som cleantech, computerspil, fødevarer, IKT, industriel innovation og sundhed. CAPNOVA fortsætter som ét af fire innovationsmiljøer, udpeget af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Aarhus og Roskilde

CAPNOVA har hovedafdelinger i Aarhus og Roskilde samt kontorer i København, Viborg og Kalundborg. Direktionen består af Lars Stigel (ØI) og Kim Ove Olsen (CAT). Torben Ballegaard Sørensen, der er formand for den nye bestyrelse, glæder sig over, at det nye, stærke investerings- og udviklingsselskab er en realitet:

  • Fusionen blev aktuel i forbindelse med en omlægning af den statslige innovationsmiljøordning, hvor ønsket var at skabe færre og mere slagkraftige innovationsmiljøer med hele Danmark som arbejdsområde.

Vi så hurtigt, at der er mange fordele ved at samle ØI og CAT.
Dels supplerer de to hinanden glimrende ved at have fokus på investeringer i forskellige sektorer, dels råder de to parters specialister over en meget bred vifte af kompetencer, som til sammen gør, at vi på nationalt plan kan spille en stærk rolle som vækstskaber.

Fokus på udvikling

Torben Ballegaard peger desuden på den stærke forankring, som de fusionerende parter har skabt gennem deres hidtidige virke:

  • Østjysk Innovation har bl.a. etableret en særdeles solid tilknytning til Aarhus Universitet og dermed virkeliggjort en af ambitionerne med innovationsmiljøerne, nemlig at bygge bro mellem forskere og erhvervsliv. Et af resultaterne er Østjysk Innovations stærke position inden for healthcare. Tilsvarende har CAT via innovationsmiljøordningen været den primære investor i bl.a. computerspil, som er en af Danmarks nye vækstbrancher.
  • Det er også værd at bemærke, at det tidligere CAT Link har spillet en særdeles positiv rolle som fundraiser for virksomheder i Region Sjælland. Link har siden 2011 bidraget til at skaffe 130 mio. kr. fra fonde til projekter med sjællandske virksomheder som deltagere, og det er så godt et resultat, at vi nu udvider denne fundraising til den østjyske region. Vi kan simpelthen se, at kombinationen af investeringer, fondsmidler og ekspertrådgivning giver ekstra kvalitet til vores indsats for at skabe vækst og arbejdspladser.

CAPNOVA fastholder endvidere den regionale aktivitet, som hidtil er blevet udfoldet under CAT Invest Zealand, og som siden starten i 2010 har formidlet 50 mio. kr. til 15 virksomheder i Region Sjælland og dermed skabt 90 nye arbejdspladser. Det nye CAPNOVA Invest Zealand vil uændret fokusere på at skabe vækst og arbejdspladser i Region Sjælland.

De tre bundlinjer

Direktør Kim Ove Olsen peger på de tre bundlinjer, som skal præge CAPNOVA:

  • For det første skal vi sikre et økonomisk sundt CAPNOVA, så vi har mulighed for at følge de bedste selskaber hele vejen. For det andet skal vi sikre succes for vores porteføljevirksomheder, og for det tredje skal vi af samfundet måles på, om vi er gode til at skabe vækst og arbejdspladser.

Direktør Lars Stigel hæfter sig ved, at det nye CAPNOVA får nogle stærke redskaber til at nå målet:

  • Erfaringen med innovationsmiljøerne viser, at kapital ikke gør det alene. Vi kan derimod se, at kombinationen af kapital, udviklingsmidler fra fonde og sparring fra vores eksperter sammenholdt med vores stærke forretningsmæssige netværk gør en mærkbar forskel.

Det er den kombination, som i sidste ende kan være afgørende for, at den virksomhed, vi investerer i, bliver en succes. De kompetencer, vi samler i CAPNOVA, stiller os i en gunstig udgangsposition.

Del på facebook
Facebook
Del på google
Google+
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn

Læs flere artikler

Login på din konto