Vi skal udvikle velfærden

Selvfølgelig skal vi fortsat tage hånd om og hjælpe hinanden. Men udfordringerne er til at få øje på. Den del af befolkningen, der modtager velfærdsydelser, vokser, mens den arbejdsdygtige del af befolkningen, der skal betale, bliver mindre. Vi kan derfor se frem til nulvækst i den offentlige sektor i de kommende år, så der kommer ikke flere penge at gøre godt med.

 

Men udviklingen skal ikke sættes i stå – tværtimod! Udfordringerne skal imødegås med udvikling på alle områder. På ældreområdet handler det især om:

  • Vi skal hjælpe borgerne til at klare sig selv, overalt hvor det er muligt. Kan en borger lære at lave mad igen eller støvsuge efter genoptræning, så skal borgeren da hjælpes til det. Det har forbedret livskvaliteten for mange borgere, som allerede er blevet genoptrænede til at klare sig uden hjælp.
  • Robotstøvsugere, automatiske toiletter og andre former for teknologisk hjælp har allerede vundet indpas i ældreplejen. Vi skal fortsætte med at afprøve ny velfærdsteknologi, som kan hjælpe borgerne i deres hverdag. Et andet eksempel er sårbehandling, hvor hjemmesygeplejen tager billeder af vanskelige sår og sender dem til specialister for at få råd om behandlingen.
  • Vi skal forebygge, at borgere, der har været indlagt, genindlægges unødvendigt, og vi skal undgå, at færdigbehandlede patienter optager senge på sygehuset. Det er ikke godt for borgerne, og det er dyrt. Vi har et godt samarbejde med sygehuset om borgernes tilbagevenden til eget hjem. Vi er den kommune i landet, der er hurtigst til at sætte gang i genoptræning, og vi har aftale med de praktiserende læger om at følge op, når borgerne er kommet hjem.
  • Vi skal sætte ind tidligt og forebyggende for demente, så de kan få flere gode leveår hjemme med deres pårørende. Budgettet har fra og med i år fået to mio. kr. ekstra til bl.a. at udvikle nye indsatser sammen med frivillige, studerende på UCSJ og andre aktører.
  • Det tilsyn, vi fører i forhold til hjemmeboende borgere, skal udvikles så vi sikrer, at borgerne modtager de ydelser, de er tildelt, og at de har den kvalitet, som er politisk besluttet.
  • Vi skal have mere samarbejde på tværs af generationer, til glæde for både børnene og de ældre på plejecentrene. Fx kan de ældres erindringer hjælpe børnene i historieundervisningen og i deres dannelse som mennesker.
  • Vi har en god tradition for et tæt og godt samarbejde med frivillige sociale foreninger. Vi ved at frivillige sociale foreninger gerne vil samarbejde mere med kommunen om at rehabilitere borgere. Det skal vi gøre, men selvfølgelig på en måde, der respekterer både de kommunale forpligtigelser og det, de frivillige sociale foreninger er gode til.
  • Vi skal gøre vore ældre borgere fortrolige med at bruge e-mails og anden digital kommunikation. Vi har mange initiativer i gang for at nå det mål, og vi skal sikre, at vi får nået alle ældre med tilbuddene om hjælp, så de får bedre mulighed for at begå sig i den digitale verden.

Jeg ser frem til at arbejde med de mange spændende opgaver i det nye Sundheds- og Omsorgsudvalg og til samarbejdet med Ældrerådet og de frivillige sociale foreninger. Sammen skaber vi fremtidens velfærd for kommunens ældre borgere.

Morten Gjerskov
Formand for Sundheds og Omsorgsudvalget
Roskilde Byråd

Del på facebook
Facebook
Del på google
Google+
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn

Læs flere artikler

Login på din konto