Ældrerådets formand Kirsten Feld fylder 80 år

Kirsten har en lang politisk karriere bag sig. Så vidt jeg er orienteret startede den med, at hun blev valgt ind i Kornerup Sogneråd for Socialdemokraterne i 1966. Hun var 38 år ung første kvinde i sognerådet, omgivet af Venstremænd. Med kommunesammenlægningen i 1970 kom hun i Roskilde Byråd, hvor hun var medlem indtil 1997.

Sideløbende med den politiske karriere fungerede Kirsten som beskæftigelseskonsulent på Arbejdsformidlingen i Roskilde. Og hun delte også sin tid med familien, med mand og to børn.

Stor indsats på socialområdet

Det er især inden for det sociale område, Kirsten har ydet sin store arbejdsindsats. Hun var i mange år formand for kommunens socialudvalg, et hverv som hun bestred både loyalt, sikkert og med den ydmyghed for opgaven, som altid har kendetegnet hende.
Hun har ry for altid at være åben overfor nye tanker og ideer. En egenskab, der sikkert har været brug for i en periode, hvor to store lovkomplekser på det sociale område, Bistandsloven og Serviceloven, skulle gennemføres ude i kommunerne.  

Også som formand for socialudvalget i Kommunernes Landsforening og formand for De Danske Plejehjemsforeninger , ydede hun en efterstræbelsesværdig indsats. Lokalt lagde hun desuden i en periode sin indsats i bestyrelsen for Roskildefonden, udpeget af byrådet

Hjertet banker for samfundets svage

Ingen kan være i tvivl om, at Kirstens hjerte banker for samfundets svage. Som formand for Børneværnet blev hun således kaldt ud om natten, og hun havde nogle gange børn med hjemme, som skulle anbringes.

Siden hun stoppede i byrådet har Kirsten lagt sit engagement og sine kræfter i at arbejde for de ældre borgeres vilkår. Hun blev medlem af Ældrerådet i 2001 og er nu med i sin fjerde periode – siden 2004 som formand. Gennem alle årene har vi på det sociale område haft et rigtig godt samarbejde med Ældrerådet, med Kirsten som en dygtig og erfaren formand.

Hun kom også med i bestyrelsen i Danske Ældreråd i 2002 og var formand fra 2006 til 2013, hvor hun fratrådte. I den periode var hun med i Hjemmehjælpskommissionen og Ældrekommissionen, i begge tilfælde udpeget af ministeren.

Stadig meget aktiv

Det er altså et uhyre aktivt menneske, der nu fylder 80 år. Måske har hun hentet noget af energien og overskuddet gennem 50 år med Mensendieck gymnastik.

Og så har jeg hørt at hun syr en stor del af sit tøj selv. At hun er glad for at lave mad og er en dygtig kok. At hun elsker at rejse, især til London, hvor hun har været et utal af gange. Og at hun læser mange bøger. Hun spiller petanque og er også startet på bridge, forlyder det.

Tak for en kæmpeindsats gennem et langt liv, Kirsten. En indsats, som jo ikke er slut endnu. Og rigtig hjertelig tillykke med de firs år.

Morten Gjerskov

Formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget

Del på facebook
Facebook
Del på google
Google+
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn

Læs flere artikler

Login på din konto