Zonta medlemmer til nytårskur.

Ligesom dengang består klubben i dag af professionelle, initiativrige og ressourcestærke erhvervskvinder, hvor mange af dem har en lang karriere bag sig. Medlemmerne har særligt en ting til fælles når de mødes en gang om måneden, ønsket om at styrke kvinder overalt i verden gennem projekter og ligeledes være talerør for kvinders rettigheder. Sidste år donerede Zonta Roskilde
alene omkring 250.000,- kr. til arbejdet med at bekæmpe pigeomskæring og børneægteskaber.

I Roskilde har vi styrken, glæden og muligheden for at gøre en forskel.
At gøre en forskel for andre kvinder er omdrejningspunktet for Zonta Roskildes kvindelige medlemmer, men også det netværk og sammenhold kvinderne finder i den lokale klub har stor personlig betydning for medlemmerne. Udover det faste månedlige medlemsmøde, så mødes man også i mindre udvalgsgrupper, hvor medlemmernes spidskompetencer gør mest gavn.  
Ved deres frivillige indsats i klubben gør de en stor forskel for at fremme andre kvinders juridiske, politiske, økonomiske, uddannelses-, sundheds- og erhvervsmæssige status.

Nye medlemmer er altid velkomne
I Zonta Roskilde er alle medlemmer meget forskellige og mange havde aldrig fundet hinanden, hvis ikke det var for Zonta. Det er netop styrken i den lokale klub. Her gives der plads til forskellighederne og med de mange særlige egenskaber medlemmerne har, opstår der unikke muligheder og venskaber. En gruppe af lokale kvinder, som trods forskelligheder, løfter i flok og gør en forskel,
det giver et helt specielt sammenhold.
I klubben har flere nye tilflyttere igennem årene fundet et netværk og netop den tilknytning til byen, som de manglede. I Zonta Roskilde er der altid plads til nye og velkendte ansigter.
For information om medlemskab kan Liselotte fra Zonta Roskildes medlemsudvalg kontaktes på mobil  6023 4318 og johnlotte@hotmail.com eller se hjemmesiden www.zonta.dk

For yderligere oplysninger kontaktes Dorthe Tronier, mobil 2613 2862 mail@dorthetronier.dk

Del på facebook
Facebook
Del på google
Google+
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn

Læs flere artikler

Login på din konto